با تو می گویم

زندگی یک سوال است آن را جواب بده
مشخصات بلاگ

در اینجا با روشها ی تدریس و نمونه سوالات و دل نوشته های خود در پایه ششم روبرو خواهید شد و برای موفقیت تلاش خواهید کرد یادت باشد قبل از آنکه صحبت کنی گوش کنی و قبل از آنکه بنویسی فکر کنی و قبل از آنکه صدمه بزنی احساس کنی و قبل از تنفر عشق بورزی

۱۴ مطلب با موضوع «نمونه سوالات فارسی» ثبت شده است

سه شنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۲۲ ق.ظ

نمونه سوال فارسی

نمونه هایی از سوالات جهت استفاده شما عزیزان در فایل قرار گرفته خواندن کامل دروس مورد نظر می باشد و این سوالات فقط جهت آشنایی شما می باشد .


                                سوالات بنویسیم درس یک تا ده با پاسخ


                                  سوالات املا و انشا نوبت اول


                                    سوالات بنویسیم نوبت اول

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ دی ۹۴ ، ۱۰:۲۲
ام البنین نعمتی
يكشنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۴، ۰۸:۳۳ ب.ظ

آزمون املای فارسی 28 آذر 94

در این صفحه 30 غلط املایی هست زیر کلماتی که غلط نوشته شده اند خط بکش و شکل صحیح آن ها را در پایین متن بنویس .

چون بر خان نشیند ، دهن فراغ باز نکند بلکه عتدال نگاه دارد و تعام نبوید و نگذیند بل اگر سیر شده باشد تللی می آرد تا دیگران نیز فارخ شوند . آدمی باید سخن دیگری به سخن خود ، قتع نکند . از حکیمی پرسیدند که چرا شنیدن تو از گفتن تو ضیادت است ؟ گفت :یعنی دو چندان که می گویی ، می شنو .

صواب خاموشی و فواید آن بی نحایت بود و هر که خاموشی اختیار کند ، رصتگار شود.از رسول (ص)پرسیدند که کدام عمل فاذل تر ؟

زبان از دهان بیرون آورد و انگشت بر آن نحاد ؛ یعنی خاموشی و فرمود که بیشتر ختاهای فرزند آدم در زبان وی است و گفت هر که به خدای تالی و به قیامت ایمان دارد ، باید که جز از سخن خیر ، نگوید یا خاموش نشیند .

سر راه مسجد ، منتضر پیامبر (ص ) ایستاد .بعد حرف هایی که می خاست نزد پیامبر (ص)بر زبان بیاورد ، چند بار زیر لب تکرار و تمرین کرد . قلب مرد ؛ تند تند شروع به طپیدن کرد به سیمای درخشان و پر ابحت پیامبر ص خیره شده بود . پیامبر ص با خشرویی به حرف هایش  گوش کرد و گول داد مشکلش را حل کند .

بر همه واجب است اهترام پدر و مادر خود را نگه دارند و با آنان با مهربانی و فروطنی رفتار کنند . قرآن با اراعه تشبیهات زیبا و لطیف می خواهد اوج تواذع و مهربانی را برساند . نکته ی بسیار زریف و جالبی که در کلام خدا وجود دارد نشان دهندی بزرگی و شعن و مرتبه ی پدر و مادر است .مگر خوردی فراموش کردی که درشتی می کنی ؟

صحیح کلمات :

خوان- فراخ - اعتدال - طعام  - نگزیند - تعللی - فارغ - قطع - زیادت - ثواب - بی نهایت - رستگار - فاضل تر - نهاد - خطاهای  - تعالی -

منتظر - می خواست - تپیدن - پر ابهت  - خوشرویی - قول - احترام - فروتنی - ارائه - تواضع - ظریف - نشان دهنده ی  - شان - خردی

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آذر ۹۴ ، ۲۰:۳۳
ام البنین نعمتی
جمعه, ۶ آذر ۱۳۹۴، ۰۱:۵۲ ق.ظ

آزمون املا میان نوبت اول

1-حرف «ظ » در کدام کلمه درست به کار نرفته است ؟

   وظیفه                     حفظ                  انظباط                   نظم

2-مترادف کلمات زیر را بنویسید .

خالق = آفریننده ، پروردگار          ربیع = بهار            فراز = بلندی           نخجیر = شکار

دادگر = عادل

3-جمع کلمات زیر را بنویسید.

ظرف = ظروف              دقیقه = دقایق           شعر = اشعار            فکر = افکار

4-یک هم خانواده برای کلمات زیر بنویسید .

لفظ = تلفظ                           عظمت = عظیم                     محبت = حبیب

5-متضاد کلمات زیر را بنویسید .

ظلمت #روشنایی                مرتب# نامرتب           فرود #فراز                  طلوع # غروب

6-در متن زیر حروف جا انداخته را بنویسید .

در خان چهارم رستم با جادوگری رو به رو می شود . جادوگر نخست با قصد فریب و نیرنگ نزد او می آید اما رستم به حیله گری او پی می برد .

7-گزینه صحیح را انتخاب کرده و در جای خالی قرار دهید.

باید خوب و دقیق نگاه کنیم و از پرسیدن نهراسیم . (نهراسیم - نحراسیم )

هرگز نرسد به منزل عشق        بی بدرقه ی تو کاروان ها ( بدرقه - بدرغه )

ما باید از خالق خود سپاسگزار باشیم .(سپاس گذار - سپاس گزار )

8- با حروف در هم ریخته کلماتی بسازید که ارزش املایی داشته باشد .

                   پ - س - غ - و - ش - ی - گ - ر - م - ت

سیمرغ - پشتی - رویت - گوشی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آذر ۹۴ ، ۰۱:۵۲
ام البنین نعمتی
پنجشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۴۴ ق.ظ

آزمون عملکردی درس 3 و 4 فارسی 4 آبان 94

1-مترادف ها را به هم وصل کن .

خان         پرستاری           شیطانی           نخجیر             پیکار                 تیماری               مرحله

نبرد           شکار              اهریمنی


پاسخ : خان و مرحله                پرستاری و تیماری               شیطانی و اهریمنی               نخجیرو شکار                 پیکار و نبرد     


2-واژه های مفرد را درون دایره و واژه های جمع را درون مستطیل بنویس.

دیوان - بزرگان - پهلوان - زابلستان - یزدان - اژدها - مازندران - بیابان - بیماران - فراوان - یاران


پاسخ : کلمات مفرد : پهلوان - زابلستان - یزدان - اژدها - مازندران - بیابان - فراوان

کلمات جمع : دیوان - بزرگان - بیماران - یاران


3-بیت زیر دارای چند مصراع و چند جمله است ؟

خروشید و جوشید و برکند خاک                     ز سمش زمین شد همه چاک چاک

جمله ها را به صورت مجزا بنویسید .


پاسخ : دو مصراع دارد و 4 جمله

او (رخش ) خروشید -   او (رخش)جوشید - او(رخش)خاک را برکند -   از سم او (رخش) همه ی زمین چاک چاک شد


4-کلماتی را که به هم ارتباط دارند دو به دو در جدول زیر بنویسید .

قدرت - اتحاد - بزرگی - پابرجا - تلاش - توان - عظمت - پیوستگی - استوار - کوشش - سند شناخت - میهن - صدا - سال - واژه - شوکت - شروع - شناسنامه - وطن - آوا - سن - کلمه - شکوه - آغاز


پاسخ : قدرت و توان    -   اتحاد و پیوستگی -   پابرجا و استوار -   بزرگی و عظمت  -  تلاش و کوشش - سند شناخت و شناسنامه - میهن و وطن - صدا و آوا -  سال و سن - واژه و کلمه - شوکت و شکوه - شروع و آغازانتظارات : تشخیص مترادف - تشخیص مفرد و جمع - شمارش مصراع و جمله

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آذر ۹۴ ، ۱۰:۴۴
ام البنین نعمتی
پنجشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۲۵ ق.ظ

آزمون عملکردی فارسی4 آبان 94

در میان واژه های زیر ترکیب وصفی و ترکیب اضافی را مشخص کرده و در جدول قرار دهید.

خداوند بخشنده - منزل عشق - یاد خداوند - نقطه ی آغاز - رشته ی محبت - اخلاق نیک - شناخت زیبایی - اندیشه ی تازه - رفتار پسندیده - وظیفه ی مردم - کلمه های تازه - گروه برنده


موصوف و صفت                                        مضاف و مضاف الیه

خداوند بخشنده                                          منزل عشق

اخلاق نیک                                                   یاد خداوند

اندیشه ی تازه                                          نقطه ی آغاز

رفتار پسندیده                                             رشته ی محبت

کلمه های تازه                                             شناخت زیبایی

   گروه برنده                                                  وظیفه ی مردم          

                                                           اهداف ارزشیابی:

دانش آموز بتواند موصوف و صفت ها و مضاف و مضاف الیه ها را تشخیص دهد.

در مدت زمان تعیین شده آزمون را انجام دهد.

زیبا و خوانا بنویسد


لازم به ذکر است در کلاس نحوه ی تشخیص ترکیبات وصفی از اضافی به صورت کامل توضیح داده شده است .

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آذر ۹۴ ، ۱۰:۲۵
ام البنین نعمتی
شنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۴، ۰۸:۲۸ ب.ظ

آزمون عملکردی فارسی (قافیه)

در شعر زیر قافیه ها را مشخص کنید .

   باز در خود خیره شو انگار چشمت سیر نیست     درد خودبینی است میدانم تو را تقصیر نیست

  کوزه ی دربسته در آغوش دریا هم تهی است      در گل خشک تو دیگر فرصت تغییر نیست

   شیر وقتی در پی مردار باشد مرده است           شیر اگر هم سفره کفتار باشد شیر نیست

  در پشیمانی چراغ معرفت روشن تر است          توبه کن هرگز برای توبه کردن دیر نیست

  همچنان در پاسخ دشنام می گویم سلام          عاقلان دانند دیگر حاجت تفسیر نیست


   مقیاس درجه بندی:

  دانش آموز بتواند قافیه ها را تشخیص دهد.

  در مدت زمان تعیین شده آزمون را انجام دهد.

 زیبا و خوانا بنویسد .


     پاسخ : سیر - تقصیر - تغییر - شیر - دیر - تفسیر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۴ ، ۲۰:۲۸
ام البنین نعمتی
جمعه, ۱ خرداد ۱۳۹۴، ۰۳:۳۶ ب.ظ

ارزشیابی عملکرد مداد و کاغذ

الف )پاسخ درست پرسش های زیر را مشخص کنید . ( هر مورد 0/5 نمره)

1)با توجه به مفرد و جمع بودن کلمات , کدام گزینه درست نیست ؟

فعل : مفعول                        طفل : اطفال                     حس : حواس                      عقیده : عقاید


2)با توجه به معنی در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد ؟

خصلت :خوی              اهریمن :دشمن                نصر: پیروزی                 قرض: هدف


3)معنی کلمات ثابت و عبرت به ترتیب کدام است ؟

استوار - همیشگی              محکم - نصیحت              پابرجا- پند گرفتن                   استوار - قدرت


4- کدام گزینه با بقیه فرق دارد ؟

نغز                   نغمه                نبوغ                 مقرب    

ب)کلمه های زیر را با توجه به معنای داده شده با حروف مناسب کامل کنید .هر مورد 0/25

توا.....ع:افتادگی            ن...ر :کلام غیر شعری            استما....: گوش کردن             ا....تبار : آبرو


پ)کلمات هم خانواده را به هم وصل کنید و یک هم خانواده ی دیگر برای آنها بنویسید .2 نمره

غلبه               اصوات          --------------------  .................

صوت               تعدیل                                ................

فاضل              غالب                                 ................

اعتدال            فضیلت                                ..............


ت) در متن زیر غلط های املایی را پیدا کرده و درست آن را بنویسید .2 نمره

بدان که قصه خواندن و شنیدن فایده های بسیار دارد . اول آن که از اهوال گذشتگان با خبر شود . دویم آن که چون اجایب بشنود نذر او به قدرت الحی گشاده گردد .


ث) دو جفت کلمه بنویسید که رابطه ی آنها مثل (بخیل و دست و دلباز ) باشد .1 نمره


چ) حروف داده شده را با هم ترکیب کرده و چهار کلمه ی 4 حرفی بنویسید . 2 نمره

                                                                                                            م        ث         ر       ح       ب

                                                                                                            ا         ز      ت        د      ی


  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

متن املا

خداوند عزّوجل , انسان را به نیکویی آفرید و او را از علم خویش بهره های فراوان بخشید و هیچ یک از نعمت های خود را از او دریغ نداشت .پس چه نیکوست که ما نیز بندگان لایق و شایسته ای بوده و همواره مراتب سپاس از این همه احسان و رحمت الهی را به جا آوریم و این گونه مناجات کنیم : خداوندا؛ شوق عبادت را چنان در دل ها برانگیز تا هیچ گاه از آن دور نگردیم و ما را از محنت ها و شدّت های زندگی حفظ کن و وجودمان را همچون بهاران در طبیعت پر برکت ساز .

ما می دانیم که مشورت ناکردن در کارها از ضعیف رآیی باشد و هیچ شغلی بی مشورت نیکو نیاید , پس پیوسته ما را با دانایان مشفق و جهان دیدگان همنشین گردان تا بتوانیم از فضیلت حضور و فکر آنان بهره مند گردیم .

یا رب مددی کن تا سختی ها و مشکلات زندگی را با موفقّیت به فرجام برسانیم و ما را بر هر آن کس که با قصد فریب و نیرنگ به مقابله آمده چیرگی بخش .

کمک کن تا وجود خود را در راه خدمت به خلق به کار گیریم و با بدرقه ی تو ای مهربان ترین به سر منزل مقصود راه یابیم .     

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ خرداد ۹۴ ، ۱۵:۳۶
ام البنین نعمتی
جمعه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۱۲ ب.ظ

نمونه سوال انشا با پاسخ (تکلیف کلاسی)اردیبهشت 94

1- جمله زیر را به نثر ساده بنویس.

دو چندان که می گویی می شنو .  دو برابر آنچه که صحبت می کنی گوش کن .


2-متنی در یک بند بنویسید و کلمات فراز و فرود را در آن به کار ببرید.

زبان فارسی از گذشته تا به امروز فراز و فرودهای زیادی داشته و حمله ی کشورهای دیگر با زبانهای مختلف تاثیر زیادی بر آن گذارده است و سبب گشته بسیاری از کلمات عربی و انگلیسی به درون آن رخنه نماید.(پاسخ آزاد است)


3-در بیت زیر دو آرایه پیدا کنید و توضیح دهید.

دریاقلی به وسعت دریاست نام تو                            تاریخ در تلفظ نام تو الکن است

صنعت تشبیه: هم مانند کردن نام دریاقلی به دریا

صنعت مبالغه :وسیع بودن نام دریاقلی در حد دریا

صنعت شخصیت بخشی : الکن بودن تاریخ در تلفظ نام یک انسان

4-با توجه به متن به سوالات پاسخ دهید.

این مرد گفت ای حکیم از من چه رنج آمد تو را که چنین تنگدل گشتی

بعد از گفت چه علامتی باید اضافه شود ؟دو نقطه :

منادا را بنویس . حکیم

را به جای چه حرفی آمده است ؟ به

نوع آخرین جمله را از نظر محتوا بنویس . پرسشی

تنگ دل شدن کنایه از چیست ؟ ناراحت شدن

5- با توجه به متن پاسخ دهید.

یه روز صب که با مهدی داشتیم می رفتیم مدرسه یک از دوستامونو دیدیم که تو کتابخونه جزوه هاشو داده بود به علی

چرا چنین متنی برای نوشتن نادرست است ؟زیرا متن به صورت گفتاری و عامیانه و شکسته نوشته شده است هم چنین کلمات از نظر دستوری در جای صحیح خود قرار نگرفته اند.

به غیر از ظاهر کلمات چه اشکال دیگری در نوشته می بینید؟بعضی از نقش ها بعد از فعل ذکر شده اند و علائم نگارشی استفاده نشده است.

متن را به صورت نوشتار صحیح در آورید.

یک روز صبح که با مهدی به مدرسه داشتیم می رفتیم , یکی از دوستانمان را دیدیم که در کتابخانه, جزوه هایش را به علی داده بود...

6- متن زیر را پرسشی کرده همین متن را امری کنید.

دریا قلی رکاب می زد و یا علی می گفت .

(آیا , چگونه , چرا , کجا ) دریا قلی رکاب می زد و یا علی می گفت ؟

دریا قلی ! رکاب بزن و یا علی بگو .

7- شرح حال خود را در یک بند بنویسید .

پاسخ واگرا می باشد .

8-با توجه به داستان پاسخ دهید .

وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادر زدم دل آزرده به کنجی نشست و گریان همی گفت مگر خردی فراموش کردی که درشتی می کنی ؟

موضوع داستان چیست ؟ناسپاسی جوان و اهمیت حفظ احترام پدر و مادر

شخصیت های داستان عبارتند از : جوان و مادر

زاویه دید داستان : گوینده یعنی اول شخص مفرد

داستان را به زبان امروزی بنویس.وقتی از روی نادانی دوران جوانی بر سر مادر فریاد کشیدم غمگین در گوشه ای نشست و با گریه گفت مگر کوچک بودن خود را فراموش کردی که تندی و بی ادبی می کنی ؟

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ ارديبهشت ۹۴ ، ۲۳:۱۲
ام البنین نعمتی
دوشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۳، ۰۹:۵۱ ب.ظ

سوالات ارزشیابی املا بهمن 93


1-چهار کلمه بنویسید که آخر آنها مانند کلمه (تقریبا )تنوین دار باشد.

ثانیا - اتفاقا- حتما - شدیدا - عمیقا- متعاقبا


2-چهار کلمه بنویسید که آخر آنها مثل مرتضی باشد.

حتی - موسی - مصطفی - عیسی - کبری - صغری


3-در جمله های زیر از میان کلمات داخل پرانتز کلمه مناسب را انتخاب کنید.

امیر (خان - خوان )که مردی دانا بود وقتی بر سر ( خان - خوان )می نشست هرگز زودتر از میهمان ،دست از غذا نمی کشیدو یا هرگز در هنگام آبیاری گل های (حیات - حیاط)خانه،آب یا همان مایه ی (حیات-حیاط)را هدر نمی داد


4-با حروف مقابل ،سه کلمه ی با معنا بنویس که حداقل چهار حرفی باشد.

(ط-م-ی-س-ق-د-ع-الف-ت-ص)

صداقت - قاصد - مقصد -مقتصد -عماد -معصیت


5-برای هر کلمه دو هم خانواده بنویس .

ظلم =ظالم - مظلوم                   قطع =قاطع - مقطوع


6- در جمله های زیر جای خالی را با حروف مناسب پر کرده و کلمه را کامل کن.

لغت نامه مهم ترین و اساسی ترین اثر دهخداست .

رستم با خدای خود راز و نیاز کرده و او را سپاس می گزارد.

مشورت نکردن در کارها ضعیف رایی باشد.

آفات زبان بسیار است از این رو ثواب خاموشی و فواید آن بی نهایت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۹۳ ، ۲۱:۵۱
ام البنین نعمتی
سه شنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۳، ۰۴:۵۰ ب.ظ

سوالات امتحان میان ترم فارسی (انشا)

1-در بیت زیر نهاد و گزاره را معلوم کنید .


علی آن شیر خدا شاه عرب            الفتی داشته با این دل شب


2- مخالف کلمات زیر را بنویسید .


غیر حقیقی                      ساده           آرام                  هست


3-مفرد کلمات زیر را بنویسید .


اعضا                          اخلاق                        اشیا                      دقایق


4- برای هر کلمه یک صفت بنویسید .


وطن                        صدا                            زندگی                           لانه


5- معنی کلمه ها را بنویسید .


خوان                                      خان


6-مانند ترکیب شاهنامه چهار کلمه بنویسید که در پایان آنها «نامه» باشد.


7- معنی کلمات را بنویسید.


فرجام              تیمار               نخجیر                  ثواب


8 -صفت و موصوف و مضاف و مضاف الیه را مشخص کنید.


پهلوان جوان                    کتاب مهرداد                  دیوار تمیز             سپاه ایران


9-با استفاده از حروف (برای ، را ، از ، در ، که ، به ، و )متن زیر را کامل کنید.


شخصی ...دوستش پرسید : اگر....بیابانی ، شیری ، ببری و پلنگی گرسنه ، یک آهو ....ببینند چه کار می

کنند؟ دوستش گفت : هر سه .....بدست آوردن آهو ، همدیگر ....تکه و پاره می کنند .


10- با توجه به معنای ( خرد - خورد ) در جای خالی کلمه ی صحیح را بنویسید.


حسین گول ......                         مریم قسم ........

مسافر به راننده پول ......داد.                      علی گفت : از خستگی ....شدم .


11- شکل صحیح کلمات را انتخاب و در جای خود بنویسید .


گرو ها تلاش کردند تا از نظر خودشان ..... را بشناسند .( موضوع - موظوع )

بدان که آفات زبان بسیار است و ......خاموشی بی نهایت .( صواب - ثواب )


12 نهاد و مفعول و فعل را معلوم کنید .

دانش آموزان ، کلاس درس را ترک کردند.


13 - موضوع انشا

داستان کبوتری را بنویسید که در دام صیاد افتاده است .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ دی ۹۳ ، ۱۶:۵۰
ام البنین نعمتی