با تو می گویم

زندگی یک سوال است آن را جواب بده
مشخصات بلاگ

در اینجا با روشها ی تدریس و نمونه سوالات و دل نوشته های خود در پایه ششم روبرو خواهید شد و برای موفقیت تلاش خواهید کرد یادت باشد قبل از آنکه صحبت کنی گوش کنی و قبل از آنکه بنویسی فکر کنی و قبل از آنکه صدمه بزنی احساس کنی و قبل از تنفر عشق بورزی

۶ مطلب با موضوع «نمونه آزمون علوم» ثبت شده است

دوشنبه, ۹ آذر ۱۳۹۴، ۰۹:۳۵ ب.ظ

آزمون علوم 9 آبان 94

الف ) پاسخ درست را علامت بزنید .

1-در صنعت کاغذ سازی از کدام یک از مواد زیر به عنوان رنگ بر استفاده می شود ؟

رنگ               گچ                  کلر           نشاسته

2- کدامیک از فلزات زیر رسانای خوبی برای الکتریسیته می باشد ؟

مس              آلومینیوم                آهن                طلا

3-ضخامت کدام یک از لایه های زمین در حدود 100 کیلومتر است ؟

سنگ کره                  خمیر کره                هسته داخلی                  گوشته زیرین

4- حالت کدام یک از لایه های زمین با بقیه متفاوت است ؟

سنگ کره               خمیر کره                  هسته داخلی                 گوشته زیرین


ب )جمله های زیر را با کلمه مناسب کامل کنید .

1- وقتی با مسئله ای روبرو می شویم راه حلی را پیشنهاد می کنیم که به آن فرضیه می گویند .

2- برای تولید کاغذهای ضد آب به خمیر کاغذ پلاستیک اضافه می کنند .

3- وسیله ی شناسایی اسیدها پی اچ می باشد.

4- به محل آزاد شدن انرژی زمین کانون زمین لرزه می گویند .

5- به خمیر کره و بخش جامد بالای گوشته ؛ گوشته بالایی می گویند .


ج)درست یا غلط بودن جمله های زیر را مشخص کنید.

1- تبدیل چوب درختان به چیپس چوب یک تغییر شیمیایی است .            غلط

2- اسیدهای صنعتی را با مزه ترش آنها می شناسند .            غلط

3- سرب و جیوه دو فلز سمی هستند .        صحیح

4- امواج لرزه ای از سنگ های سخت و متراکم تندتر عبور می کند .       صحیح

5- هسته داخلی حالت مایع دارد .             غلط


د ) به پرسش های زیر پاسخ دهید .

1- چرا در تهیه کاغذ از نشاسته استفاده می کنند ؟

برای ایجاد چسبندگی و مقاومت

2- نیاکان ما اطلاعات خود را بر روی دیوار غارها ثبت می نمودند یک مزیت و یک عیب آن را بنویسید .

مزیت : به طبیعت آسیبی نمی رساند - سالها باقی می ماند - به آسانی در دسترس بود

عیب : بسیار وقت گیر بود

3- مواد طبیعی را با ذکر دو مثال تعریف کنید .

موادی هستند که در طبیعت وجود دارند و ساخته دست انسانها نیستند مثل شن و ماسه - کوه  - چوب

4- به هنگام استفاده از جوهر نمک چه نکاتی را باید رعایت کرد ؟

در فضای بسته از آن استفاده نکنیم - آن را با مواد شوینده دیگر مخلوط نکنیم - هنگام استفاده از دستکش و ماسک استفاده نماییم

5- سه فایده تولید کاغذ باز یافتی را بنویسید .

صرفه جویی در مصرف آب - عدم قطع درختان - صرفه جویی در مصرف برق

6- دانشمندان زمین را بر چه اساسی به 3 لایه ی پوسته ؛ گوشته و هسته تقسیم می کنند ؟

ترکیب شیمیایی و جنس مواد

7- حرکت قطعات سنگ کره بر روی خمیر کره باعث پیدایش کدام پدیده هاست ؟

زلزله - آتشفشان - تشکیل اقیانوس ها و دریاچه ها - تشکیل جزایر و ...

8- امواج لرزه ای چیست ؟

به امواجی که در اثر شکستن ناگهانی سنگهای درون زمین توسط زلزله ایجاد می شود امواج لرزه ای می گویند .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۴ ، ۲۱:۳۵
ام البنین نعمتی

                                                هدف :مواد و تغییرات آن

الف)پاسخ صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید.

1- کدام قسمت برای تهیه کاغذ به کار می رود؟

تنه ی درخت                            گل                        ریشه                      پوست درخت

2-قطع درختان باعث .....کربن دی اکسید و .........اکسیژن هوا می شود.

افزایش ,افزایش                 کاهش ,کاهش                       افزایش ,کاهش                    کاهش ,افزایش

3-کدام یک از کاغذهای زیر قابل بازیافت است ؟

جعبه حاوی پیتزا                   کاغذهای رنگی                    جعبه پودر لباسشویی                    کاغذ کیک


ب)صحیح و غلط جملات را مشخص کنید .

1-برای افزایش استحکام کاغذ به خمیر آن گچ اضافه می شود .

2-فلزات عموما دارای چگالی بالا هستند.

3-در تهیه کاغذ تبدیل چوب به چیپس چوب یک تغییر شیمیایی است .

4-آب اکسیژنه را در محلی که نور به مقدار کافی نباشد نگه داری می کنند .


ج)پاسخ کامل دهید.

1- اسیدها بر چند نوع هستند؟نام برده و برای هر یک مثال بنویسید.

2- برای هر یک از فلزات زیر یک کاربرد در زندگی بنویسید.

    مس:                                                         آلومینیم:

3- نوشتن روی سنگ و چوب در گذشته چه مزایا و چه معایبی داشته است ؟(2مورد)


                      بازخورد:  خیلی خوب               خوب             قابل قبول                     نیاز به تلاش

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                        هدف:زمین

الف)پاسخ کوتاه دهید.

1- ساختمان درونی زمین را بر اساس ترکیب شیمیایی و جنس مواد نام ببرید.

2-دو گاز مهم آتشفشانی را نام ببرید.

3-جنس هسته ی زمین از چیست؟

4-چاه نفت در کدام لایه می تواند وجود داشته باشد؟


ب)صحیح و غلط بودن جملات را معلوم کنید.

1- عمق خمیر کره در حدود 350کیلومتر است.

2-امواج لرزه ای از سنگهای سفت و نرم ,تندتر عبور می کند.

3-از آتشفشان نیمه فعال فقط گاز خارج می شود.


ج)پاسخ صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید .

1-در ساختمان سازی به عنوان عایق گرما,سرما و صدا به کار می رود.

پوکه معدنی                سنگ پا                        توف آتشفشانی                          سنگ مرمر

2- کدام لایه های زمین به ترتیب جامد ,خمیری و مذاب هستند؟

پوسته,گوشته,هسته درونی                                        پوسته,گوشته,هسته بیرونی

هسته درونی,هسته بیرونی,گوشته                              هسته بیرونی,پوسته,گوشته


                 بازخورد: خیلی خوب              خوب                قابل قبول               نیاز به تلاش

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                هدف: حرکت و انرژی

الف)پاسخ کوتاه دهید.

1-واحد اندازه گیری انرژی چیست؟

2-منبع اصلی انرژی در زندگی ما را بنویسید.

3-اگر نیروی اصطکاک و نیروی وارد بر جسم برابر باشد چه اتفاقی می افتد؟

4-وسیله ای نام ببرید که در آن انرژی صوتی به انرژی الکتریکی تبدیل می شود .

5- جهت کدام نیرو در خلاف جهت نیروی مقاومت هواست؟


ب)پاسخ صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید.

1-کدامیک از آثار نیرو به شمار نمی رود؟

تغییر شکل                 تغییر در جهت حرکت                     تغییر در سرعت حرکت                 تغییر در جرم

2-تاثیر مستقیم دو جسم را چه می نامند؟

گرانشی                مغناطیسی                 نیرو                 انرژی

3-در کرم شب تاب انرژی...........به انرژی نورانی تبدیل می شود.

انرژی شیمیایی               انرژی ماهیچه ای                    انرژی جنبشی                   انرژی پتانسیل

4-وارد کردن نیرو به جسم در جهت مخالف حرکت جسم سبب .....حرکت آن می شود.

تند            کند                متوقف                الف و ج


ج)پاسخ کامل دهید.

1-دو نمونه نیروی غیر تماسی را با ذکر مثال توضیح دهید.

2-شکل بال در هواپیما چه تاثیری بر پرواز دارد؟

3-سه راه کاهش اصطکاک را بنویسید.


د)صحیح و غلط بودن جملات را معلوم کنید.

1-نیروی اصطکاک همواره خلاف جهت نیرو است.

2-واحد اندازه گیری وزن نیوتن است.

3-شارژ باتری تلفن همراه تبدیل انرژی الکتریکی به شیمیایی است.


              بازخورد:  خیلی خوب          خوب              قابل قبول             نیاز به تلاش

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                   هدف:دنیای زنده و بدن انسان و سلامت

الف)جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

1-اولین سد دفاعی بدن ............است.

2- به درختی که به طور طبیعی در یک منطقه رشد می کند درخت ............می گویند.

3-برای شناسایی نشاسته موجود در گیاه از ............استفاده می کنیم.

4-ساقه لوبیا و کاکتوس به علت سبز بودن می توانند ............


ب)پاسخ کوتاه دهید.

1- پادتن چیست؟

2-یک مثال بنویسید که در آن یکی از جانداران سود می برند و دیگری زیان می بیند.

3-شبکه غذایی چیست؟

4-فتوسنتز چیست؟

5-چه عواملی باعث از بین رفتن موجودات زنده می شود؟(2مورد)


ج)پاسخ صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید.

1- کدامیک از قطعات زیر با بقیه تفاوت دارد؟

عدسی چشمی            عدسی شیئ                   کندانسور                      پیچ نگهدارنده

2-مهمترین فایده تزریق واکسن چیست؟

کاهش سرعت تولید مثل میکروبها                                           سهولت بخشیدن به کار دفاعی گلبولهای سفید

افزایش تولید مثل گلبول سفید                                              جلوگیری از سرعت پراکندگی میکروب ها در بدن


                      بازخورد: خیلی خوب                 خوب                  قابل قبول                نیاز به تلاش


                                                              جدول معنای قیاس

نیاز به تلاش : بخش قابل توجهی از انتظارات تحقق نیافته و اشتباهات مکرر و زیادی دیده می شود.

قابل قبول:انتظارات نسبتا تحقق یافته ولی کم و بیش ضعف هایی در عملکرد دیده می شود و نیاز به تمرین بیشتر دارد.

خوب : برخی اشتباهات و خطاهای کوچک دیده می شود و نیاز به تفکر و تامل بیشتر دارد.

خیلی خوب : به اهداف مورد نظر کامل و دقیق رسیده است و فاقد اشتباه می باشد.
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۷:۲۳
ام البنین نعمتی
دوشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۱۵ ب.ظ

ارزشیابی علوم بهمن 93


الف )صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص نمایید.

1- هسته داخلی زمین حالت مایع دارد.      غلط

2- ریزش باران های اسیدی از ضررهای زمین لرزه می باشد .      غلط

3- سنگ کره بر روی خمیر کره حرکت می کند.             درست

4- نیروی اصطکاک در همان جهت حرکت جسم بر آن اثر می گذارد.   غلط


ب)جمله های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید .

1-به مقدار ماده ی تشکیل دهنده ی یک جسم جرم آن جسم می گویند .

2- به آتش فشان هایی که فقط گاز از دهانه آنها خارج می شود نیمه فعال میگویند.

3-نیروی جاذبه همه چیز و همه کس را به طرف خود می کشد.

4- حداقل باید دو جسم بر هم اثر کنند تا نیرو ظاهر شود.


ج)به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید.

1-از تماس طولانی مدت با کدام فلز باید پرهیز کرد ؟ سرب

2-چه ماده ای باعث افزایش استحکام کاغذ می شود ؟ نشاسته

3-از مخلوط کردن سرکه و جوش شیرین چه گازی تولید می شود ؟ گاز دی اکسید کربن

4-نازکترین لایه زمین کدام است ؟ پوسته

5-کدام سنگ آتش فشانی به عنوان عایق در ساختمانها استفاده می شود ؟ پوکه معدنی

6-به خمیر کره و بخش بالای گوشته چه می گویند ؟ گوشته بالایی

7-به محل آزاد شدن انرژی زمین چه می گویند؟ کانون زمین لرزه

8-در طراحی شکل هواپیما باید چه نیرویی را در نظر گرفت ؟ مقاومت هوا

9-نام نیرویی که سبب بالا رفتن هواپیما می شود چیست؟ نیروی بالابر

10 -نیرویی که در خلاف جهت این نیرو به هواپیما وارد می شود کدام است ؟ نیروی جاذبه یا وزن


د)به هر یک از پرسش های زیر به طور کامل پاسخ دهید.

1- دو دلیل برای استفاده از فلز آلومینیوم در ساخت دوچرخه را بنویسید .

مقاوم و سبک می باشد


2-روش گذشتگان را در مورد ثبت اطلاعات بر روی سنگ بررسی کنید.

یک مورد مزیت : دسترسی به آن آسان بود - به وفور در طبیعت یافت می شد

یک مورد عیب:نوشتن بر روی آن سخت بود - ممکن بود در اثر بلایای طبیعی از بین برود


3-مواد مصنوعی را با ذکر دو مثال تعریف کنید.

موادی هستند که توسط انسان ها ساخته می شوند مثل پارچه و پلاستیک


4-بازیافت را تعریف کنید.

فرایندی است که طی آن بعضی از مواد دور ریخته شده را دوباره قابل استفاده می کنند مثل کاغذ


5-سه نکته ی ایمنی در استفاده از جوهر نمک را بنویسید.

در فضای بست از آن استفاده نکنند - در هنگام استفاده از ماسک و دستکش استفاده کنند - آن را با وایتکس مخلوط نکنند


6-دو فایده آتش فشان ها را بنویسید .

تشکیل دریاچه - تشکیل کوه- توسع گردشگری - تشکیل چشمه های آب گرم و ...


7-سه روش برای جلوگیری از سر خوردن اتومبیل ها در روزهای برفی بنویسید.

استفاده از لاستیک یخ شکن - ترمز گرفتن آهسته برای جلوگیری از قفل شدن چرخ ها - بستن زنجیر چرخ - استفاده از شن و نمک و ماسه - کم کردن باد لاستیک - حرکت با سرعت کم


8- در شکل داده شده نیروی خالص را حساب کنید و جهت حرکت جسم را با فلش نشان دهید.


سمت راست 3 نیوتن

سمت راست 4 نیوتن                                                     سمت چپ 5 نیوتنسه را با 4 جمع مکنیم که میشود 7 نیوتن از عدد 5 کم میکنیم می شود 2 پس سمت راست دو نیوتن بیشتر است بنابر جسم از راست به چپ حرکت می کند


9-دو شباهت نیروی الکتریکی و مغناطیسی را بنویسید.

هر دو هم جذب میکنند هم دفع ( جاذب و دافعه)


10-چرا در روزهای طوفانی امکان کنده شدن سقف شیروانی های خانه های قدیمی زیاد است ؟

زیرا در اثر سرعت هوا فشار هوای بالای سقف کم شده و فشار هوای داخل خانه نیروی بالابری به سمت شیروانی وارد میکند که ممکن است سبب جدا شدن سقف بشود به خصوص اگر قدیمی باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۹۳ ، ۲۳:۱۵
ام البنین نعمتی
يكشنبه, ۹ آذر ۱۳۹۳، ۰۳:۲۲ ب.ظ

چند سوال مفهومی علوم

1-چرا ترشی مخلوط را در ظروف فلزی نگهداری نمی کنند ؟


2- علت اینکه می گویند در ساخت ماشین نباید سرب مصرف شود چیست ؟ 


3- آیا در بدن ما هم اسید تولید می شود ؟ مثال بزنید


4- پی اچ بالای 7 چه تفاوتی با پی اچ زیر 7 دارد ؟


5- آب اکسیژنه چه تفاوتی با آب معمولی دارد ؟


6- چرا مقواهای بسته بندی معمولا رنگشان کرم است ؟


7- چرا در مناطق روستایی اکسیژن بیشتری برای تنفس وجود دارد ؟


8-مهسا برای انجام آزمایش مقداری آب اکسیژنه تهیه کرد مادرش گفت بهتر است آن را در شیشه ای تیره رنگ بریزد . می دانید چرا ؟


9- اگر سرعت امواج لرزه ای دریافت شده از زمین زیاد شود چه ویژگی را در مورد زمین ثابت می کند ؟


10-ضخامت لایه های شیمیایی زمین را با هم مقایسه کنید .


11- مهندسان میخواستند یک سد بسازند فکر می کنید از چه سنگی در کارشان استفاده می کنند ؟ چرا؟


12- علت وجود چشمه های آب گرم در استان اردبیل چیست ؟


13-آزمایشی را طراحی کنید که در آن فوران کوه آتشفشان را نشان دهد .


14 آزمایشی طرح کنید که تشکیل حباب های آتش فشانی را نشان دهد .


15-حسین در شهر کرمان زندگی می کند با توجه به اینکه یک شهر زلزله خیز است او را راهنمایی کنید تا بتواند اثرات زمین لرزه را کاهش دهد .


16- آتشفشانهای جزایر هاوایی فعال هستند . آنها چه فواید و ضررهایی می توانند داشته باشند ؟۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۳ ، ۱۵:۲۲
ام البنین نعمتی
سه شنبه, ۶ آبان ۱۳۹۳، ۰۸:۴۱ ب.ظ

آزمون علوم هفت آبان از سه فصل اول با پاسخ

الف)پاسخ صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید . (هر مورد 0/5نمره)


1-کدامیک از فلزات زیر سمی است ؟

آهن                مس                  سرب    **             آلومینیم


2- در صنعت تولید کاغذ کدام ماده برای تولید کاغذ ضد آب استفاده می شود ؟

کلر             رنگ                   پلاستیک  **            گچ


3- برای تهیه کابل برق از کامیک از فلزات زیر استفاده می شود؟

سرب            آهن           آلومینیم             مس **


ب)جمله های زیر را کامل کنید.(هر مورد 0/5نمره)

1-به راه حلی که برای مسئله پیشنهاد می کنیم فرضیه می گویند.


2-در تهیه کاغذ از نشاسته برای مقاوم کردن و چسبندگی استفاده می شود.


3-با افزودن مواد شیمیایی مختلف به خمیر کاغذ می توان انواع مختلفی از کاغذ را تهیه کرد.


4-وسیله شناسایی اسید کاغذ پی اچ می باشد.


ج)صحیح یا غلط بودن جمله های زیر را مشخص کنید.(هر مورد 0/5نمره)

1-مرحله ی تبدیل چوب به چیپس چوب یک تغییر شیمیایی است .       غ

2- اسیدهای صنعتی را با مزه ترش آنها می شناسند.                     غ


د)به هر یک از پرسش های زیر با دقت پاسخ دهید.1نمره

1- دو ماده رنگبر نام ببر.  آب اکسیژنه - کلر


2-چرا کاغذهای زیر را نمی توان بازیافت کرد؟1نمره

کاغذهای رنگی :زیرا در آنها از رنگهای صنعتی و شیمیایی استفاده شده است .


دستمال کاغذی:زیرا دارای میکروب و آلودگی می باشد.


3- دو وسیله ی آهنی موجود در کارخانه کاغذ سازی نام ببرید.1نمره

چوب خرد کن -غلتک آهنی - سرند و....


4-مواد طبیعی را با ذکر دو مثال تعریف کنید . 1/5نمره

موادی مثل شن و آب و سنگ که به صورت طبیعی در طبیعت وجود داشته و انسان بدون هیچ تغییری از آن استفاده می کند را مواد طبیعی می گویند.


5-هنگام استفاده از جوهر نمک در خانه چه نکاتی را باید رعایت کرد؟(دو مورد)1نمره

در فضای بسته از آن استفاده نکنیم - از دسترس اطفال دور نگاهداریم-آن را با وایتکس مخلوط نکنیم


6-چهار ویژگی فلزات را بنویسید.2نمره

رسانای برق و گرما هستند - با ضربه نمی شکنند (چکش خوارند) - سطح تازه بریده شده آنها صیقلی و براق می باشد- به شکلهای مختلف میله ای و لوله ای در می آیند - همه آنها به جز جیوه جامد هستند


7-چرا ورود فاضلاب کارخانه  به رودخانه ها و مزارع و... آسیب می رساند؟1نمره

زیرا  مقدار پی اچ آب را تغییر داده و سبب اسیدی شدن آن می گردد و در نتیجه باعث مرگ آبزیان می شود.


8-تهیه کاغذ با استفاده از بازیافت کاغذهای باطله چه مزایایی دارد؟1/5نمره

در مصرف آب صرفه جویی می شود - آلودگی هوا کمتر است - در مصرف برق صرفه جویی می گردد - زینه تولید آن کمتر است -حفظ محیط زیست


9- گذشتگان و نیاکان ما با چه روش هایی به ثبت اطلاعات می پرداختند؟2نمره

نوشتن روی دیوار غارها-نوشتن روی پوست حیوانات - نوشتن روی تنه درختان -نوشتن روی سنگ ها


10-یک مزیت و یک عیب روشهای بالا را بنویسید . 2نمره

مزیت :حفظ محیط زیست - ماندگاری طولانی

معایب: غیر قابل انتقال بودن - صرف وقت بسیار و سختی نوشتن 


11- با یک آزمایش خاصیت چکش خواری فلزات را با یکدیگر مقایسه کنید.1/5 نمره

سه قاشق فلزی ، چوبی و پلاستیکی تهیه می کنیم سپس با چکش بر روی هر کدام ضربه می زنیم و مشاهده می کنیم قاشق پلاستیکی شکسته قاشق چوبی ترک برداشته و قاشق آهنی هیچ تغییری نمی کند از این آزمایش به خاصیت چکش خواری فلزات پی می بریم .

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۳ ، ۲۰:۴۱
ام البنین نعمتی
پنجشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۳، ۰۴:۲۷ ب.ظ

دریافت نمونه سوال علوم

فرزند عزیزم برای دریافت نمونه سوال میان ترم  علوم میتوانی به لینک زیر مراجعه نمایی.
دریافت لینک نمونه سوال علوم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۳ ، ۱۶:۲۷
ام البنین نعمتی