با تو می گویم

زندگی یک سوال است آن را جواب بده
مشخصات بلاگ

در اینجا با روشها ی تدریس و نمونه سوالات و دل نوشته های خود در پایه ششم روبرو خواهید شد و برای موفقیت تلاش خواهید کرد یادت باشد قبل از آنکه صحبت کنی گوش کنی و قبل از آنکه بنویسی فکر کنی و قبل از آنکه صدمه بزنی احساس کنی و قبل از تنفر عشق بورزی

۳ مطلب با موضوع «نمونه سوالات انشا» ثبت شده است

1- با هر یک از کلمه های زیر جمله ای زیبا بنویسید . 2/25نمره

اندیشه (پرسشی): آیا تا به حال درباره ی خلقت خود اندیشه کرده ای ؟

عبرت ( امری) : از سرگذشت نیاکان عبرت بگیر .

پایان میابد (خبری) : امتحانات در تاریخ 12 خرداد پایان می یابد .


2- متن زیر را بخوانید و نشانه های نگارشی را (. , ! «» : )در هر جا که لازم است قرار دهید .1 نمره

او با همه ی توان و قدرت , رکاب می زد . انگار کسی در گوشش می گفت : دریا قلی ؛ رکاب بزن . همه چیز به جوانمردی تو وابسته است . اگر کوتاهی کنی , همه شهر و دیار نابود خواهد شد .


3- به نثر ساده بنویسید .هر که از شما به زاد بزرگتر باشد وی را بزرگتر دارید . 0/5 نمره

هر شخصی که از نظر سن و سال از شما بزرگتر باشد به او احترام بگذارید .


4- با توجه به عبارتهای داده شده به موارد خواسته شده پاسخ دهید . 2 نمره

سعدیا , مرد نکونام نمیرد هرگز.             شبه جمله: سعدیا

آرش دلیر , تیری در چله ی کمان نهاد.         مفعول :تیری               ترکیب وصفی: آرش دلیر        متمم: چله ی کمان


5-در هر عبارت کدام آرایه ی ادبی به کار رفته است ؟  ( تشبیه - کنایه - شخصیت بخشی - مبالغه )0/75 نمره

خروشید و جوشید و برکند خاک             ز سمش زمین شد همه چاک چاک

مبالغه

شهید چون چراغی است که در خانه ی ما می سوزد.                         تشبیه

بگریست سپیدار و چنین گفت دگر بار             شخصیت بخشی


6- یکی از دو ضرب المثل زیر را انتخاب کرده و فهم خود را از آن در یک بند بنویسید.2 نمره

الف ) کار نیکو کردن از پر کردن است .          

تکرار و استمرار در هر کاری موجب کسب تجربه شده و در نتیجه آن کار بهتر و با کیفیت تر و در حد کمال انجام می شود و ما باید با استفاده از تمرین توانایی های خود را بیشتر نماییم .


ب) از تو حرکت از خدا برکت

این مثل در جایی به کار می رود که فردی همه چیز را به خدا واگذار کرده و کاری برای رسیدن به هدف نمی کند


7-در یک بند کامل کنید. 1/5 نمره

از دروغ گفتن دور باش ....

پاسخ به عهده خودتان


8- یکی از موضوعات را انتخاب کرده انشایی بنویسید . 10 نمره

اگر من به جای معلم خود بودم

گزارش یک روز تعطیل

یک اتفاق یا خاطره به یاد ماندنی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۱:۳۵
ام البنین نعمتی

1-برای کلمه های زیر صفت مناسب بنویسید.

گل :                                    وطن:

2-با شنیدن کلمه های زیر به یاد چه واژه های دیگری می افتی؟

بهار                                                          کردگار

3- با کلمه دانشمند انواع جمله را بساز.

الف-جمله خبری:

ب - جمله پرسشی:

ج- جمله امری:

د- جمله عاطفی:

4- تشبیه زیر را کامل کنید.

شهید همچون .......

مادر مثل ......

5- یک بند بنویسید و کلمات زیر را در آن به کار ببرید.

مشورت , تجربه , دوست , موفقیت

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6- متن زیر را با علائم نگارشی مناسب , نشانه گذاری کنید.

لقمان را گفتند ادب از که آموختی گفت از بی ادبان هر چه از ایشان در نظرم ناپسند آمد من از آن عمل دوری می کردم

7-یک روزنامه دیواری شامل چه بخش هایی است ؟ 4 مورد را نام ببرید.

8- در یک بند ضرب المثل زیر را توضیح دهید.

کم گوی و گزیده گوی چون در


9-کدام کلمه با سه کلمه ی دیگر ارتباط ندارد؟

بهار                  سبزه                   برگ ریزان                  شکوفه

10- مخالف کدام کلمه درست نوشته شده است؟

محبت - آسایش                         ثابت - متحرک                     چالاک - چابک                    آغاز - شروع

11-در عبارت زیر منادا و نشانه ندا را مشخص کنید.

"یا رب , نکن از لطف پریشان ما را "

12- مشخص کنید بیت زیر از چند جمله تشکیل شده است ؟ سپس نوع هر جمله را بنویسید.(خبری, عاطفی,پرسشی و...)

"باد بهاری وزید از طرف مرغزار              باز به گردون رسید ناله ی هر مرغ زار"

13- یک کلمه هم قافیه با کلمه ی "غرور"بنویسید.

14- در مورد تصویر مقابل یک بند بنویسید.

موضوع انشا

یکی را انتخاب کنید .

1-گفت و گویی خیالی میان رودخانه و درخت را بنویسید.

2- علم چندان که خوانی          چون عمل در تو نیست نادانی

3-دوست داری یکی از نام آوران ایران زمین باشی ؟ برای رسیدن به این هدف چه می کنی ؟

4- ویژگی های دوستان خوب

5- از زبان درختی که به میزو نیمکت یا در تبدیل شده بنویسید.

6- دوست من کتاب من

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۱:۳۱
ام البنین نعمتی
دوشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۳، ۰۸:۲۹ ب.ظ

ارزشیابی مهارت نوشتاری بهمن 93

1-چهار کلمه انتخاب کنید و هر دو کلمه را به طور مناسب در یک جمله به کار ببرید.


(غالبا-اشخاص-تعلیم-حافظه-همکاری)

اگر حافظه ضعیف باشد تعلیم به کندی صورت می گیرد.

در صورتی که اشخاص با هم همکاری نمایند موفق تر خواهند بود.


2-در جمله زیر کلمات خواسته شده را مشخص کنید.

پهلوان دلیر ،خان دوم را با موفقیت به فرجام رساند.

فعل: فرجام رساند             مفعول: خان دوم 

ترکیب وصفی : پهلوان دلیر          ترکیب اضافی: خان دوم

نهاد: پهلوان دلیر       گزاره: خان دوم را با موفقیت به پایان رساند


3-در جملات زیر نوع صفت ادبی را مشخص کنید .(تشبیه-کنایه-مبالغه-تشخیص)

محمد از شدت درد ،چنان فریاد کشید که صدایش در تمام شهر پیچید.(مبالغه)

درختان باغ ،که تشنه بودند دعا می کردند باران ببارد .(تشخیص)

فرزند عاقل ،نصیحت های پدر و مادرش را آویزه ی گوشش می کند.(کنایه)


4-متن مقابل را در یک بند ادامه دهید.

من می دانم راستگویی............(پاسخ آزاد)


5-یک ضرب المثل را انتخاب کرده و در یک بند توضیح دهید.

جایی که نمک خوردی نمکدان مشکن

به جایی یا کسی که سبب رساندن روزی به تو شده است احترام بگذار و به درستی و نیکی رفتار کن


مشک آن است که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید.

هر چیز باید خودش خاصیتش را نشان دهد و با تعریف کردن و گفتن اینکه چنین و چنان است نمی توان به خصوصیات و ویژگی های چیزی اضافه کرد


6- به نثر ساده بنویس .

هر که خاموشی اختیار کند رستگار گردد.


هر کسی سکوت را برگزیند خوشبخت وکامیاب می گردد.


7-یک موضوع را انتخاب کرده و درباره ی آن اشایی بنویسید.

الف)اگر من رییس جمهور ایران باشم .....

ب)خلاصه داستانی را که این هفته خوانده یا شنیده ای بنویس.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۹۳ ، ۲۰:۲۹
ام البنین نعمتی