با تو می گویم

زندگی یک سوال است آن را جواب بده
مشخصات بلاگ

در اینجا با روشها ی تدریس و نمونه سوالات و دل نوشته های خود در پایه ششم روبرو خواهید شد و برای موفقیت تلاش خواهید کرد یادت باشد قبل از آنکه صحبت کنی گوش کنی و قبل از آنکه بنویسی فکر کنی و قبل از آنکه صدمه بزنی احساس کنی و قبل از تنفر عشق بورزی

۱۹ مطلب با موضوع «نمونه آزمون فارسی و انشاءواملا» ثبت شده است

يكشنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۴، ۰۸:۳۳ ب.ظ

آزمون املای فارسی 28 آذر 94

در این صفحه 30 غلط املایی هست زیر کلماتی که غلط نوشته شده اند خط بکش و شکل صحیح آن ها را در پایین متن بنویس .

چون بر خان نشیند ، دهن فراغ باز نکند بلکه عتدال نگاه دارد و تعام نبوید و نگذیند بل اگر سیر شده باشد تللی می آرد تا دیگران نیز فارخ شوند . آدمی باید سخن دیگری به سخن خود ، قتع نکند . از حکیمی پرسیدند که چرا شنیدن تو از گفتن تو ضیادت است ؟ گفت :یعنی دو چندان که می گویی ، می شنو .

صواب خاموشی و فواید آن بی نحایت بود و هر که خاموشی اختیار کند ، رصتگار شود.از رسول (ص)پرسیدند که کدام عمل فاذل تر ؟

زبان از دهان بیرون آورد و انگشت بر آن نحاد ؛ یعنی خاموشی و فرمود که بیشتر ختاهای فرزند آدم در زبان وی است و گفت هر که به خدای تالی و به قیامت ایمان دارد ، باید که جز از سخن خیر ، نگوید یا خاموش نشیند .

سر راه مسجد ، منتضر پیامبر (ص ) ایستاد .بعد حرف هایی که می خاست نزد پیامبر (ص)بر زبان بیاورد ، چند بار زیر لب تکرار و تمرین کرد . قلب مرد ؛ تند تند شروع به طپیدن کرد به سیمای درخشان و پر ابحت پیامبر ص خیره شده بود . پیامبر ص با خشرویی به حرف هایش  گوش کرد و گول داد مشکلش را حل کند .

بر همه واجب است اهترام پدر و مادر خود را نگه دارند و با آنان با مهربانی و فروطنی رفتار کنند . قرآن با اراعه تشبیهات زیبا و لطیف می خواهد اوج تواذع و مهربانی را برساند . نکته ی بسیار زریف و جالبی که در کلام خدا وجود دارد نشان دهندی بزرگی و شعن و مرتبه ی پدر و مادر است .مگر خوردی فراموش کردی که درشتی می کنی ؟

صحیح کلمات :

خوان- فراخ - اعتدال - طعام  - نگزیند - تعللی - فارغ - قطع - زیادت - ثواب - بی نهایت - رستگار - فاضل تر - نهاد - خطاهای  - تعالی -

منتظر - می خواست - تپیدن - پر ابهت  - خوشرویی - قول - احترام - فروتنی - ارائه - تواضع - ظریف - نشان دهنده ی  - شان - خردی

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آذر ۹۴ ، ۲۰:۳۳
ام البنین نعمتی
جمعه, ۶ آذر ۱۳۹۴، ۰۱:۵۲ ق.ظ

آزمون املا میان نوبت اول

1-حرف «ظ » در کدام کلمه درست به کار نرفته است ؟

   وظیفه                     حفظ                  انظباط                   نظم

2-مترادف کلمات زیر را بنویسید .

خالق = آفریننده ، پروردگار          ربیع = بهار            فراز = بلندی           نخجیر = شکار

دادگر = عادل

3-جمع کلمات زیر را بنویسید.

ظرف = ظروف              دقیقه = دقایق           شعر = اشعار            فکر = افکار

4-یک هم خانواده برای کلمات زیر بنویسید .

لفظ = تلفظ                           عظمت = عظیم                     محبت = حبیب

5-متضاد کلمات زیر را بنویسید .

ظلمت #روشنایی                مرتب# نامرتب           فرود #فراز                  طلوع # غروب

6-در متن زیر حروف جا انداخته را بنویسید .

در خان چهارم رستم با جادوگری رو به رو می شود . جادوگر نخست با قصد فریب و نیرنگ نزد او می آید اما رستم به حیله گری او پی می برد .

7-گزینه صحیح را انتخاب کرده و در جای خالی قرار دهید.

باید خوب و دقیق نگاه کنیم و از پرسیدن نهراسیم . (نهراسیم - نحراسیم )

هرگز نرسد به منزل عشق        بی بدرقه ی تو کاروان ها ( بدرقه - بدرغه )

ما باید از خالق خود سپاسگزار باشیم .(سپاس گذار - سپاس گزار )

8- با حروف در هم ریخته کلماتی بسازید که ارزش املایی داشته باشد .

                   پ - س - غ - و - ش - ی - گ - ر - م - ت

سیمرغ - پشتی - رویت - گوشی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آذر ۹۴ ، ۰۱:۵۲
ام البنین نعمتی
شنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۴، ۰۸:۲۸ ب.ظ

آزمون عملکردی فارسی (قافیه)

در شعر زیر قافیه ها را مشخص کنید .

   باز در خود خیره شو انگار چشمت سیر نیست     درد خودبینی است میدانم تو را تقصیر نیست

  کوزه ی دربسته در آغوش دریا هم تهی است      در گل خشک تو دیگر فرصت تغییر نیست

   شیر وقتی در پی مردار باشد مرده است           شیر اگر هم سفره کفتار باشد شیر نیست

  در پشیمانی چراغ معرفت روشن تر است          توبه کن هرگز برای توبه کردن دیر نیست

  همچنان در پاسخ دشنام می گویم سلام          عاقلان دانند دیگر حاجت تفسیر نیست


   مقیاس درجه بندی:

  دانش آموز بتواند قافیه ها را تشخیص دهد.

  در مدت زمان تعیین شده آزمون را انجام دهد.

 زیبا و خوانا بنویسد .


     پاسخ : سیر - تقصیر - تغییر - شیر - دیر - تفسیر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۴ ، ۲۰:۲۸
ام البنین نعمتی
يكشنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۴، ۰۵:۰۱ ب.ظ

ارزشیابی انشا و نگارش پایه ششم خرداد 94 منطقه 15

1-با هر یک از واژه های زیر جمله ای مناسب بنویسید.

عبرت :(جمله ی امری )

گفته ام : (جمله ی پرسشی )

صبح امیّد : (جمله ی عاطفی )

2- ضرب المثل «نوش دارو پس از مرگ سهراب »را در یک بند توضیح دهید .


3- کلمات در هم ریخته زیر را به صورت یک جمله مناسب مرتب کنید .

اختیار - شود - کند - هر که - رستگار - خاموشی


4- کلمه ی « دوست » را به کلمه مناسب دیگری تشبیه کرده و هر دو واژه را در یک جمله مناسب به کار ببرید .


5- به جای کلماتی که زیر آن ها خط کشیده شده کلمات مترادف و مناسب بنویسید .

شیخ خندید و بگفتش ای سلیم                این درخت علم باشد ای علیم

-----                          -------                                              ------

و با دوستان خویش مشفّق باش تا چون از تو مردمی بینند دوست یکدل شوند.

                        --------


6-متن زیر را بخوانید و علائم نگارشی (، : ؟ ! « » . ) را در جای مناسب بگذارید .

مردی جاهل نزد افلاطون آمد و گفت ای حکیم امروز فلان شخص سخن تو می گفت و تو را دعا می کرد افلاطون چون این سخن بشنید سر فرو برد و گریست و سخت دل تنگ شد آن مرد گفت از من چه رنج آمد تو را که چنین دل تنگ گشتی


7- متن زیر را به نثر ساده و روان بنویسید .

چون محنت و شدّت گذشتگان شنود داند که هیچ کس از بند محنت آزاد نبوده است او را تسلّی باشد.

از خوی بد دور باشید که بند گران است بر دل و بر پای ؛ همیشه بدخو در رنج بزرگ باشد و مردمان از وی در رنج


8- در هر یک از ابیات زیر چه نوع آرایه ی ادبی به کار رفته است ؟

الف :دهقان چو تنور خود از این هیمه برافروخت           بگریست سپیدار و چنین گفت باز  (          )

ب : ای شکم خیر به نانی بساز         تا نکنی پشت به خدمت دو تا      (                )

ج: همچو آوازی بلندی از از بلندی های پاک      با غروری ؛با گذشتی با وفایی همچو خاک(             )


9- با توجه به بیت به سوالات پاسخ دهید .

الف ) خرد را تو روشن بصر کرده ای         چراغ هدایت تو بر کرده ای

ترکیب وصفی :                                 مفعول در مصرع اول:

مترادف بصر :                                    مخالف هدایت:

هم خانواده خرد:                               زینهار چه کلمه ای است ؟

ب)در بیت «شود کوه آهن چو دریای آب         اگر بشنود نام افراسیاب » چه آرایه ای به کار رفته است ؟

10- با توجه به تصویر یک بند ادبی بنویسید .

                                                                                    

   11-از میان موضوعات زیر یکی را به دلخواه انتخاب کرده و درباره ی آن اشایی ادبی بنویسید.

الف :ویژگی های یک منتظر در زمان غیبت امام زمان چیست ؟

ب: نوجوانی از سیگار کشیدن پدر خود رنج می برد او تصمیم می گیرد ......

ج: به گیتی به از راستی پیشه نیست        ز کژی بتر ، هیچ اندیشه نیست                                                                                    

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ خرداد ۹۴ ، ۱۷:۰۱
ام البنین نعمتی
پنجشنبه, ۷ خرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۱۵ ق.ظ

متن املای توصیفی ارزشیابی خرداد 94

معرفت آفریدگار


خداوند عزّوجلّ خالق همه ی مخلوقات عالم است و هر نعمتی که داریم از وی است . پس آفریدگار را بباید پرستیدن و بر نعمت او سپاس داری باید کردن .

باید چشم و گوش و دست از مال حرام دور داریم و مردمان را عیب نکنیم و همواره خوی نیکو داشته باشیم که بزرگ تر عطاهای خداوند بر بشر است .

برای رسیدن به شناخت و معرفت آفریدگار باید به وصیّت بزرگان عمل کنیم و دل را بدان ثابت گردانیم تا فایده های کلّی ما را حاصل گردد و نظر ما به قدرت الهی گشاده گردد.

تمام انسان هایی که در تاریخ همه ی توان و جان خود را برای رسیدن به هدف خویش فدا کرده اند قابل ارج و احترام هستند .چرا که آن ها نیز با معرفت و شناخت خداوند راه خود را انتخاب کردند و هرگز دچار شک و تردید نشدند .

آن ها بی هیچ تاخیر و درنگی به لطف و کرم خداوند مسلح گشته و هرگز به نام و نان فکر نکرده اند زیرا در همه ی لحظات فقط رضایت خداوند را در نظر داشتند .

خداوندا چنان کن تا با قوی رایی در کارها ، خطاهای خود را کنار نهیم ، از سختی ها نهراسیم و جز از سخن خیر نگوییم زیرا ثواب خاموشی و فواید آن بی نهایت بود و معرفت آفریدگار را در وجودمان زیادت گرداند .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ خرداد ۹۴ ، ۰۰:۱۵
ام البنین نعمتی
چهارشنبه, ۶ خرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۲۴ ب.ظ

ارزشیابی توصیفی املا خرداد 94

1-با توجه به معنی در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد ؟

احسان : نیکی            تالل:درنگ کردن             مشفق : دلسوز             سلاطین : پادشاهان


2- معنی کلمه های مذلّت و مشقّت به ترتیب کدام است ؟

خواری ،رنج              سختی ؛ ذلیلی             نادانی ، ناراحتی             تباهی ، بدبختی


3-کدام گزینه را نمی توان جمع بست ؟

انبیا              باغبان             قبیله                سوال


4- در عبارت زیر چند غلط املایی وجود دارد ؟

لغت نامه مهمترین و اصاسی ترین اثر دهخدا است و بیش تر شحرت او به خواطر همین اثر است .

چهار             سه                 دو                        پنج


5-مفرد کلمه های زیر را بنویسید.

علما                   حاضران               جوامع                  آفاق


6- جاهای خالی را با توجه به معنای کلمه کامل کنید.

م....ال :غیر ممکن         م...رفت:آگاهی       مر...زار: چمن زار          ط...ام: غذا


7- در متن املای زیر چند غلط املایی وجود دارد . آنها را پیدا کنید و شکل صحیح شان را بنویسید.

تدبیر ده تن چون زور ده مرده باشد همه ی جهانیان متّفغند که هیچ آفریده داناتر از پیقامبر ص نبوده است .با این همه فظیلت و معجزات که او را بود خدای عذّوجّل او را فرماید : یا محمّد چون کاری کنی با یاران خیش تدبیر کن .8-کلمات هم خانواده را به هم وصل کنید .


                        عمل*                           *حضور

                        قطع *                          *اعمال

                       اعتدال *                         *مظهر

                       ظاهر*                            *عادل

                                                           *قاطع

9- با استفاده از حروف زیر چهار کلمه ی چهار حرفی بنویسید (حروف تکراری نباشد)

1-.............         2-...............                                  ش  د    ا    ت    خ    ه

3-............          4-..............                                   ی   م     ن     ل    ق 


10-با توجه به معنای جمله ، زیر شکل صحیح کلمه را خط بکشید .

الف ) (ثواب ، صواب ) خاموشی و فواید آن بی تهایت بود .

ب) همواره باید (سپاس گذار ،سپاس گزار ) نعمت های خداوند باشیم .

ج) زهرا (برخواست ، برخاست )و به سوال معلم پاسخ داد .


11- دو جفت کلمه بنویسید که رابطه ی آنها مانند ( محنت ، آسایش ) باشد .

...............                          ................معیارهای ارزیابی

تشخیص و کاربرد واژه ها               ..1...............2............3.............4....

پاسخ به پرسش های املایی         ...1..............2............3.............4....

رعایت خوانا نویسی و خوش نویسی  ...1............2............3..............4..

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۹۴ ، ۲۳:۲۴
ام البنین نعمتی
جمعه, ۱ خرداد ۱۳۹۴، ۰۳:۳۶ ب.ظ

ارزشیابی عملکرد مداد و کاغذ

الف )پاسخ درست پرسش های زیر را مشخص کنید . ( هر مورد 0/5 نمره)

1)با توجه به مفرد و جمع بودن کلمات , کدام گزینه درست نیست ؟

فعل : مفعول                        طفل : اطفال                     حس : حواس                      عقیده : عقاید


2)با توجه به معنی در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد ؟

خصلت :خوی              اهریمن :دشمن                نصر: پیروزی                 قرض: هدف


3)معنی کلمات ثابت و عبرت به ترتیب کدام است ؟

استوار - همیشگی              محکم - نصیحت              پابرجا- پند گرفتن                   استوار - قدرت


4- کدام گزینه با بقیه فرق دارد ؟

نغز                   نغمه                نبوغ                 مقرب    

ب)کلمه های زیر را با توجه به معنای داده شده با حروف مناسب کامل کنید .هر مورد 0/25

توا.....ع:افتادگی            ن...ر :کلام غیر شعری            استما....: گوش کردن             ا....تبار : آبرو


پ)کلمات هم خانواده را به هم وصل کنید و یک هم خانواده ی دیگر برای آنها بنویسید .2 نمره

غلبه               اصوات          --------------------  .................

صوت               تعدیل                                ................

فاضل              غالب                                 ................

اعتدال            فضیلت                                ..............


ت) در متن زیر غلط های املایی را پیدا کرده و درست آن را بنویسید .2 نمره

بدان که قصه خواندن و شنیدن فایده های بسیار دارد . اول آن که از اهوال گذشتگان با خبر شود . دویم آن که چون اجایب بشنود نذر او به قدرت الحی گشاده گردد .


ث) دو جفت کلمه بنویسید که رابطه ی آنها مثل (بخیل و دست و دلباز ) باشد .1 نمره


چ) حروف داده شده را با هم ترکیب کرده و چهار کلمه ی 4 حرفی بنویسید . 2 نمره

                                                                                                            م        ث         ر       ح       ب

                                                                                                            ا         ز      ت        د      ی


  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

متن املا

خداوند عزّوجل , انسان را به نیکویی آفرید و او را از علم خویش بهره های فراوان بخشید و هیچ یک از نعمت های خود را از او دریغ نداشت .پس چه نیکوست که ما نیز بندگان لایق و شایسته ای بوده و همواره مراتب سپاس از این همه احسان و رحمت الهی را به جا آوریم و این گونه مناجات کنیم : خداوندا؛ شوق عبادت را چنان در دل ها برانگیز تا هیچ گاه از آن دور نگردیم و ما را از محنت ها و شدّت های زندگی حفظ کن و وجودمان را همچون بهاران در طبیعت پر برکت ساز .

ما می دانیم که مشورت ناکردن در کارها از ضعیف رآیی باشد و هیچ شغلی بی مشورت نیکو نیاید , پس پیوسته ما را با دانایان مشفق و جهان دیدگان همنشین گردان تا بتوانیم از فضیلت حضور و فکر آنان بهره مند گردیم .

یا رب مددی کن تا سختی ها و مشکلات زندگی را با موفقّیت به فرجام برسانیم و ما را بر هر آن کس که با قصد فریب و نیرنگ به مقابله آمده چیرگی بخش .

کمک کن تا وجود خود را در راه خدمت به خلق به کار گیریم و با بدرقه ی تو ای مهربان ترین به سر منزل مقصود راه یابیم .     

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ خرداد ۹۴ ، ۱۵:۳۶
ام البنین نعمتی

1- با هر یک از کلمه های زیر جمله ای زیبا بنویسید . 2/25نمره

اندیشه (پرسشی): آیا تا به حال درباره ی خلقت خود اندیشه کرده ای ؟

عبرت ( امری) : از سرگذشت نیاکان عبرت بگیر .

پایان میابد (خبری) : امتحانات در تاریخ 12 خرداد پایان می یابد .


2- متن زیر را بخوانید و نشانه های نگارشی را (. , ! «» : )در هر جا که لازم است قرار دهید .1 نمره

او با همه ی توان و قدرت , رکاب می زد . انگار کسی در گوشش می گفت : دریا قلی ؛ رکاب بزن . همه چیز به جوانمردی تو وابسته است . اگر کوتاهی کنی , همه شهر و دیار نابود خواهد شد .


3- به نثر ساده بنویسید .هر که از شما به زاد بزرگتر باشد وی را بزرگتر دارید . 0/5 نمره

هر شخصی که از نظر سن و سال از شما بزرگتر باشد به او احترام بگذارید .


4- با توجه به عبارتهای داده شده به موارد خواسته شده پاسخ دهید . 2 نمره

سعدیا , مرد نکونام نمیرد هرگز.             شبه جمله: سعدیا

آرش دلیر , تیری در چله ی کمان نهاد.         مفعول :تیری               ترکیب وصفی: آرش دلیر        متمم: چله ی کمان


5-در هر عبارت کدام آرایه ی ادبی به کار رفته است ؟  ( تشبیه - کنایه - شخصیت بخشی - مبالغه )0/75 نمره

خروشید و جوشید و برکند خاک             ز سمش زمین شد همه چاک چاک

مبالغه

شهید چون چراغی است که در خانه ی ما می سوزد.                         تشبیه

بگریست سپیدار و چنین گفت دگر بار             شخصیت بخشی


6- یکی از دو ضرب المثل زیر را انتخاب کرده و فهم خود را از آن در یک بند بنویسید.2 نمره

الف ) کار نیکو کردن از پر کردن است .          

تکرار و استمرار در هر کاری موجب کسب تجربه شده و در نتیجه آن کار بهتر و با کیفیت تر و در حد کمال انجام می شود و ما باید با استفاده از تمرین توانایی های خود را بیشتر نماییم .


ب) از تو حرکت از خدا برکت

این مثل در جایی به کار می رود که فردی همه چیز را به خدا واگذار کرده و کاری برای رسیدن به هدف نمی کند


7-در یک بند کامل کنید. 1/5 نمره

از دروغ گفتن دور باش ....

پاسخ به عهده خودتان


8- یکی از موضوعات را انتخاب کرده انشایی بنویسید . 10 نمره

اگر من به جای معلم خود بودم

گزارش یک روز تعطیل

یک اتفاق یا خاطره به یاد ماندنی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۱:۳۵
ام البنین نعمتی
جمعه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۱۲ ب.ظ

نمونه سوال انشا با پاسخ (تکلیف کلاسی)اردیبهشت 94

1- جمله زیر را به نثر ساده بنویس.

دو چندان که می گویی می شنو .  دو برابر آنچه که صحبت می کنی گوش کن .


2-متنی در یک بند بنویسید و کلمات فراز و فرود را در آن به کار ببرید.

زبان فارسی از گذشته تا به امروز فراز و فرودهای زیادی داشته و حمله ی کشورهای دیگر با زبانهای مختلف تاثیر زیادی بر آن گذارده است و سبب گشته بسیاری از کلمات عربی و انگلیسی به درون آن رخنه نماید.(پاسخ آزاد است)


3-در بیت زیر دو آرایه پیدا کنید و توضیح دهید.

دریاقلی به وسعت دریاست نام تو                            تاریخ در تلفظ نام تو الکن است

صنعت تشبیه: هم مانند کردن نام دریاقلی به دریا

صنعت مبالغه :وسیع بودن نام دریاقلی در حد دریا

صنعت شخصیت بخشی : الکن بودن تاریخ در تلفظ نام یک انسان

4-با توجه به متن به سوالات پاسخ دهید.

این مرد گفت ای حکیم از من چه رنج آمد تو را که چنین تنگدل گشتی

بعد از گفت چه علامتی باید اضافه شود ؟دو نقطه :

منادا را بنویس . حکیم

را به جای چه حرفی آمده است ؟ به

نوع آخرین جمله را از نظر محتوا بنویس . پرسشی

تنگ دل شدن کنایه از چیست ؟ ناراحت شدن

5- با توجه به متن پاسخ دهید.

یه روز صب که با مهدی داشتیم می رفتیم مدرسه یک از دوستامونو دیدیم که تو کتابخونه جزوه هاشو داده بود به علی

چرا چنین متنی برای نوشتن نادرست است ؟زیرا متن به صورت گفتاری و عامیانه و شکسته نوشته شده است هم چنین کلمات از نظر دستوری در جای صحیح خود قرار نگرفته اند.

به غیر از ظاهر کلمات چه اشکال دیگری در نوشته می بینید؟بعضی از نقش ها بعد از فعل ذکر شده اند و علائم نگارشی استفاده نشده است.

متن را به صورت نوشتار صحیح در آورید.

یک روز صبح که با مهدی به مدرسه داشتیم می رفتیم , یکی از دوستانمان را دیدیم که در کتابخانه, جزوه هایش را به علی داده بود...

6- متن زیر را پرسشی کرده همین متن را امری کنید.

دریا قلی رکاب می زد و یا علی می گفت .

(آیا , چگونه , چرا , کجا ) دریا قلی رکاب می زد و یا علی می گفت ؟

دریا قلی ! رکاب بزن و یا علی بگو .

7- شرح حال خود را در یک بند بنویسید .

پاسخ واگرا می باشد .

8-با توجه به داستان پاسخ دهید .

وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادر زدم دل آزرده به کنجی نشست و گریان همی گفت مگر خردی فراموش کردی که درشتی می کنی ؟

موضوع داستان چیست ؟ناسپاسی جوان و اهمیت حفظ احترام پدر و مادر

شخصیت های داستان عبارتند از : جوان و مادر

زاویه دید داستان : گوینده یعنی اول شخص مفرد

داستان را به زبان امروزی بنویس.وقتی از روی نادانی دوران جوانی بر سر مادر فریاد کشیدم غمگین در گوشه ای نشست و با گریه گفت مگر کوچک بودن خود را فراموش کردی که تندی و بی ادبی می کنی ؟

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ ارديبهشت ۹۴ ، ۲۳:۱۲
ام البنین نعمتی

1-برای کلمه های زیر صفت مناسب بنویسید.

گل :                                    وطن:

2-با شنیدن کلمه های زیر به یاد چه واژه های دیگری می افتی؟

بهار                                                          کردگار

3- با کلمه دانشمند انواع جمله را بساز.

الف-جمله خبری:

ب - جمله پرسشی:

ج- جمله امری:

د- جمله عاطفی:

4- تشبیه زیر را کامل کنید.

شهید همچون .......

مادر مثل ......

5- یک بند بنویسید و کلمات زیر را در آن به کار ببرید.

مشورت , تجربه , دوست , موفقیت

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6- متن زیر را با علائم نگارشی مناسب , نشانه گذاری کنید.

لقمان را گفتند ادب از که آموختی گفت از بی ادبان هر چه از ایشان در نظرم ناپسند آمد من از آن عمل دوری می کردم

7-یک روزنامه دیواری شامل چه بخش هایی است ؟ 4 مورد را نام ببرید.

8- در یک بند ضرب المثل زیر را توضیح دهید.

کم گوی و گزیده گوی چون در


9-کدام کلمه با سه کلمه ی دیگر ارتباط ندارد؟

بهار                  سبزه                   برگ ریزان                  شکوفه

10- مخالف کدام کلمه درست نوشته شده است؟

محبت - آسایش                         ثابت - متحرک                     چالاک - چابک                    آغاز - شروع

11-در عبارت زیر منادا و نشانه ندا را مشخص کنید.

"یا رب , نکن از لطف پریشان ما را "

12- مشخص کنید بیت زیر از چند جمله تشکیل شده است ؟ سپس نوع هر جمله را بنویسید.(خبری, عاطفی,پرسشی و...)

"باد بهاری وزید از طرف مرغزار              باز به گردون رسید ناله ی هر مرغ زار"

13- یک کلمه هم قافیه با کلمه ی "غرور"بنویسید.

14- در مورد تصویر مقابل یک بند بنویسید.

موضوع انشا

یکی را انتخاب کنید .

1-گفت و گویی خیالی میان رودخانه و درخت را بنویسید.

2- علم چندان که خوانی          چون عمل در تو نیست نادانی

3-دوست داری یکی از نام آوران ایران زمین باشی ؟ برای رسیدن به این هدف چه می کنی ؟

4- ویژگی های دوستان خوب

5- از زبان درختی که به میزو نیمکت یا در تبدیل شده بنویسید.

6- دوست من کتاب من

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۱:۳۱
ام البنین نعمتی